Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Razende reporter

Het Gesprek

Place to Be

‘Van Dostojevski tot poëzie, ik lees alles’

PLACE TO BE

Razende reporter

Spraakmakend

'Heel gewoon, een eigen risico'

Toon video

'Heel gewoon, een eigen risico'

Place to Be

Topic

Jaar Uit, Jaar In


Hugo de Jonge,
‘Een van de eerste opgaven komend jaar? De ouderenzorg verbeteren.’

Spraakmakend

vwsers vinden

2017

Tekst: Tamar Klijsen Fotografie: Rene Verleg (Tim), Phil Nijhuis (Güliz), Wietze Sijtsma

Topic

Blikveld

Op weg naar machinerechten voor robots?


Richard Lamb,
‘Robots gaan adviseren bij het nemen van beslissingen’
Tekst: Adriaan Duivesteijn Fotografie: Phil Nijhuis

vwsers vinden

Reportage

'Blijf kritisch luisteren en denken'

Toon fotoserie

'Blijf kritisch luisteren en denken'

Blikveld

Media top vijf

# MEDIA TOP 5


‘Ik ben een warm pleitbezorger van goede omgangsvormen’

Ze is projectleider bij Flex Pro en sinds een half jaar voorzitter van de OR. Maar Monique Limpens werkte de afgelopen 24 jaar bij VWS onder andere ook bij de directie Jeugd en bij de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II. Deze achtergronden zijn terug te vinden in haar Media Top Vijf.

Reportage

Colofon

Hoofdredactie Rob Langeveld
Eindredactie Douwe Anne Verbrugge
Redactie Maarleen Aarden-Heikamp, Adriaan Duivestijn, Sabina van Gils, Hester Halfweeg en Tamar Klijsen
Klankbordgroep Louise van Kranendonk, Janneke Leek, Irma van Malkenhorst, Steven Oppenheim en Nico van Santen 

Vragen, opmerkingen, ingezonden brieven?
Redactie Diagonaal
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoon: (070) 340 6956
Email: diagonaal@minvws.nl
Secretariaat, telefoon (070) 340 5711
Overname van tekst is mogelijk na overleg met de redactie

Fotografie Phil Nijhuis, Hans Roggen, Kick Smeets en René Verleg
Illustraties: Marco Faasen
Ontwerp en realisatie Kris Kras context, content and design
Techniek 7U

Uit dienst of met pensioen?
vws#Dia en Diagonaal
blijven ontvangen? Mail naar: diagonaal@minvws.nl

Copyright

vws#Dia is een uitgave van de directie Communicatie (DCo) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Overname van tekst, beeld, film of audio is alleen mogelijk na overleg met de redactie: diagonaal@minvws.nl

Privacy

De redactie van vws#Dia verzamelt geen persoonsgegevens van de bezoekers van deze website. Wel worden bezoekersaantallen bijgehouden.

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies in- en uitschakelen en verwijderen
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

De inrichting van Google Analytics op deze website is in overeenstemming met deHandleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Commissie Bescherming Persoonsgegevens.

Ga naar het privacybeleid van Google.

Meer informatie over cookies?
Op de website van de Consumentenbond kan je meer informatie over cookies vinden:

Wat zijn cookies?
Waarvoor dienen cookies?
Cookies verwijderen
Cookies uitschakelen